Silicea Mave-Tarm Gel 500 ml

140.00 kr.

Silicea mag-tarm gel är en medicinteknisk produkt för behandling av akuta och kroniska mag-tarmproblem.